Vadászati Alkalmassági Vizsga

Országos Magyar Vadászkamara
Vadászati Alkalmassági Vizsga

Célja:

Vizslák, retrieverek, fürjész ebek és spánielek vadászati alkalmassági vizsgája. A vizsga leírása. A vizsgát egy nap alatt kell teljesíteni. Minden elhozási feladatot

Kizáró okok:

Külön kell értékelni, bármelyik megtagadása kizárást von maga után. Ki kell zárni a vizsgán azt a kutyát, amelyik:
- lövésfélő, ideggyenge, agresszív
- vadűző, amely nem hívható vissza és azzal a vadászatot zavarja
- nem hozza el a lőtt vadat
- annyira fegyelmezetlen, hogy azzal a vadászatot zavarja
- a vadat kikezdi, elássa

Sikeres vizsga:

A kutya sikeresen teljesíti a vizsgát, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át megszerzi. A VAV feladatainak teljesítése jó alapot ad arra, hogy a vadászat rendjének megfeleljen, ezért a vizsgán szigorúan kell bírálni a fegyelmet és a kutya lövés utáni munkáját.

A kutyavezető feladata:

- A vizsgán megfelelő felszereléssel (póráz, öltözet, stb.) fegyelmezetten vegyen részt a munkában.
- A vizsgáztatók utasításának megfelelően kell a kutyáját vezetni és irányítani
- Kutyáját munkán kívül köteles pórázon tartani.
- Kutyája azonosítását a helyszínen vállalnia kell (pl. tetoválás)

Vizsgakövetelmények,

bírálati szempontok

 

1.Viselkedés lőálláson

(értékszám: 3)

A kutyának a lőálláson álló vadász mellett, vagy a vadász előtt kell feküdni vagy ülni. A hajtás zajára és lövésekre nyugodtan kell maradnia, eső vadra csak parancsra mehet el. Vizsgán a vizsgázók egymástól 15-20 m-re állnak kutyáik mellett. A hajtást a gyakorlati vadászathoz kell közelíteni. Minden kutya előtt egy lövést kell leadni.

Szabályos végrehajtás:

Ha a kutya láb mellett hasal, vagy ül, sem lövésre sem vadkelésre nem hagyja el helyét. Retriever esetén: Ül vagy áll vezetője előtt, hogy figyelemmel követhesse a hajtás folyamatát, mert ez a pozíció a legalkalmasabb, hogy a leesési helyeket jelölni tudja a gyors és pontos apportírozás érdekében. Helyét csak parancsra hagyhatja el.

2.Láb mellett követés vonalhajtásban

(értékszám: 3)

Vadászat közben gyakran a kutyának nem kell keresnie, ilyenkor vezetője lába mellett haladjon és onnan csak parancsra mehet el.Vizsgán a rendező vonalba állítja a vizsgázókat és vonalhajtásban indítja el őket. A kutya láb mellett menjen, néhány métert mehet előre vagy hátra is maradhat.Hajtás közben a vizsgázó, vagy a kísérő vadász lövést ad le. Bíró utasítására a kutyát előre kell küldeni, majd visszahívni.

Szabályos végrehajtás:

 
Ha a kutya láb mellett a vezetője sebességének megfelelően halad lövésre onnan ne távolodjon el, parancsra menjen előre és visszahívható legyen. Retriever esetén: Vadászaton, vagy mesterséges vizsga közben, a feladat végrehajtásából visszahívott retriever a vezető oldala mellett laza követéssel kell, hogy kövesse vezetője mozgását a terepen (az oldalkövetési távolság legfeljebb2 méterlehet).Parancsra lövés után a retriever irányba küldhető, megállítható és azonnal visszahívható kell hogy legyen.Mesterséges vizsga esetén vonalhajtásban a retriever vadászkutya részére biztosítani kell lövés utáni szárnyasvad apportírozást.

Bírálni kell:

2009-02-16lövésre, vadesésre a retriever viselkedését. Ha a retriever egyszer kiugrik a vezetője oldaláról, de visszahívható, meg kell felezni az osztályzatot. Az a retriever, amelyik nem hívható vissza, illetve kétszer beugrik, a vizsgából kizárandó.

3.Behívás, visszahívás, megállíthatóság

(értékszám: 6)

Keresés közben a kutya a megszokott jelre (sípra, hangra) azonnal reagáljon és jöjjön vissza vezetőjéhez.

Szabályos végrehajtás:

Ha a síp vagy füttyjelre azonnal reagál és visszajön vezetőjéhez, vagy megállva várja a további parancsot.
 

4.Viselkedés lövésre

(értékszám: 3)

Minden olyan feladatnál, de főleg keresés közben kell elbírálni és minősíteni a kutya lövésre történő viselkedését. Ha keresés közben a kutya olyan félelmet mutat a lövésre, hogy a lövés után a munkát nem folytatja, vagy elmenekül, vagy nem akar a vezetőjéhez visszamenni, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás:

Lövésre a kutya hasaljon, üljön, vagy álljon meg és további parancsig maradjon helyben.

5.Viselkedés vadkeléskor

(értékszám: 3)

A vadászatot leginkább az a kutya zavarja, amelyik minden felkelő vad után elrohan.Vadkeléskor a kutyának nem szabad a vad után beugrani, hanem a vezető parancsára folytatni kell a keresést, de ha mégis beugrik visszahívható legyen.

Szabályos végrehajtás:

Ha vadkelésre a kutya hasal, de legalább helyben marad és nem üldözi a kelő vadat. Retriever esetén:A retriever álljon meg (maradjon helyben a további parancsig).

6.Keresés vadászaton

(értékszám: 5)

Vizsgán az adott terepnek megfelelően kerestessünk a kutyával. Lehetőleg 30-40 cmmagas növényzettel borított terepen bíráljunk (legelő, lucernás, stb.)

Szabályos végrehajtás:

A feladatnál azt kell értékelni, és bírálni, hogy a terephez és a változásokhoz – árok, bokrok, stb. – hogyan alkalmazkodik a kutya keresése azért, hogy vezetője lövéshez jusson.Nem a széles, rohanó keresés a jó, hanem a vad megtalálásának szándéka. Retriever esetén:A feladat végrehajtásánál meg kell követelni: a retrievereknél alapvető viselkedési forma a röviden (cső alatti) keresés. Csak az a kutya kaphat erre a feladatra maximális pontszámot, amelyik önállóan végzi ezt a keresési formát. Az előretartó térölelő mozgásával jutassa lövéshez vezetőjét.

7. Együttműködés a vezetővel, irányíthatóság

(értékszám: 4)

Bírálandó, hogy a vizsga során mennyire figyel vezetőjére, együtt vadászik-e vele, vagy csak ösztönösen követi. Ugyancsak bírálni kell a kutya irányíthatóságát is. Retriever esetén: Vadászaton azt a retrievert küldjük a feladat végrehajtására, amelyik nem látta a lőtt fácán, ill. nyúl elejtési helyét. A kutya miután megtalálta a leesési, ill. elejtési helyet, a legrövidebb úton kell, hogy elhozza a lőtt vadat. Mesterséges vizsgán: helyezzünk ki két lőtt vadat, a retriever indítási helyétől kb. 50m-re (a vad egymás közti távolsága legalább20 méterlegyen, a kihelyezést a kutya láthatja).

Szabályos végrehajtás:

A vezető előre jelentse be az elhozás sorrendjét. Ha a kutya teljesíti a feladatot, de nem az elvárt sorrendben, az adandó pontszámot meg kell felezni, ha csak az egyik vadat hozza be, nem értékelhető a feladat végrehajtása (nem teljesített).

8. Avad jelzése, utánhúzás

(értékszám: 4)

Keresés közben kell bírálni. A kutya, ha megérzi keresés közben a vad szagát, azt viselkedésével, mozgásával jelezze. Lassan húzzon a meglapuló vadra és azt szilárdan állva jelezze.
Hiba:
- ha jó széllel jelzés nélkül “belerohan” a vadba, és azt felveri,
- ha a kutya áll és közben a vad elgyalogol

Szabályos végrehajtás:

ha a kutya szilárdan áll, jelzi a vadat és azt a vezetője “kitaposással” rebbenti fel.A kutya elöl gyalogoló vadat utánhúzással követi és azt fajtájának megfelelően jelzi.Retriever esetén:keresés közben kell bírálni. Ha a kutya keresés közben megérzi a vad szagát, viselkedésével (mozgásával) kell, hogy jelezzen. Szárnyasvadat keltse fel, nyúl esetében ugrasszon, és azonnal álljon meg a további parancsig (maradjon helyben lőtávolon belül).

9. Sebzett vad megkeresése csapán

(értékszám: 6)

A fácánt 100-200 méterre kell elhúzni, úgy hogy közben egy tompaszögű törést készítünk. A csapa indulási helyét néhány kitépett hasi tollal jelezzük, a végén ott hagyjuk az elhúzott fácánt, azt elrejteni nem szabad.Nyílt terepen a csapa készítője jó széllel, nagy ívben térjen vissza, fedett terepen hagyja a fácánt a csapa végén, majd tovább megy és elrejtőzik úgy hogy lássa amikor a kutya a vadhoz ér. A vonszalékot mindig hátszéllel húzzuk! A kutya a csapa húzását nem láthatja!Ezután a bíró megmutatja a csapa indulási helyét, a vezető a kutyáját 10-15 méteren keresztül követheti pórázon, majd ott szabadon engedi.

Szabályos végrehajtás:

Vadászaton a kutya önállóan keresse meg a vad leesési helyét, illetve rálövési helyét. A csapát a kutyának önállóan kell kidolgoznia és a vadat a vezetőjéhez kell vinnie.
- ha a csapáról letér, de arra önállóan visszatér nem tekinthető hibának
- ha a csapáról letér és nem tér vissza ahhoz, még kétszer indítható
- ha a kutya nem jut el a vadig, vagy a vadat nem veszi fel és nem hozza vezetőjéhez, akkor a feladatot nem teljesítette.
A megtalált vadat a kutya tépés, rágás nélkül vegye fel és vigye vezetőjéhez.

10. Lőtt vad megkeresése légszimattal

(értékszám:5)

Fedett, de átlátható terepen kihelyezünk egy darab lőtt nyulat és azt a kutyával széllel szemben megkerestetjük és elhozatjuk.A kutyát kb. 50 méterről indítjuk el keresni, a vezető kb. 20 méteren keresztül kísérheti. A kutyának önállóan kell megkeresni a vadat, majd azt a vezetőjéhez kell vinnie.

Szabályos végrehajtás:

A vezető irányíthatja kutyáját, de minél kevesebb paranccsal. Keresési idő: 5 perc Bírálandó a kutya igyekezete a vad megtalálására, orr használata és a vad elhozása. Ha a vadat nem hozza el, a feladatot nem teljesítette.

11. Lőtt vízivad elhozása mélyvízből

(értékszám: 4)

Olyan, lehetőleg vízinövényzettel ritkán borított vízfelületen vizsgáztassunk, ahol a kutyának úszva kell a bedobott kacsát kihozni és vezetőjéhez vinni. A kutya ne lássa a kacsa bedobását, lehetőleg légszimattal keresse meg és hozza ki. A vezető irányíthatja kutyáját.
Keresési idő: 5 perc

Szabályos végrehajtás:

 
Ha egy parancsra keresni indul, felveszi a kacsát és vezetőjéhez érve ülve adja át. Ha a kutya partra érve fogást igazít nem hiba, de ha gyömöszöli, megrágja, játszik vele az hibának számít. Retriever esetében:a retriever irányba küldhető és irányítható. Lényeg az, hogy kevés, halk parancsra (sípra) a retriever határozottan reagáljon és lehető legrövidebb úton hozza ki a kacsát a vízből. Vezetőjéhez érve előtte álljon meg és addig tartsa a vadat, amíg “ereszd!” parancsot nem kap.Ha a retriever bármilyen okból leteszi a kacsát, pontlevonás jár érte.

 

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>