Vadászati idények 2020

Nagyvadfajok

  

         Gímszarvasbika                                                        szeptember 1.-január 31.

         bika, golyóra érett                                                    szeptember 1.-október 31.

         tehén, ünő                                                                 szeptember 1.-január 31.

         borjú                                                                           szeptember 1.-január 31.

                                                                                             április 1.-június 30.

        Dámbika, golyóra érett                                         október 1.-január 31.

        tehén, ünő                                                             október 1.-február utolsó napja

        borjú                                                                       október 1.-február utolsó napja      

 

 

 

 

 

 

                       Őzbak                                                            április 15.-szeptember 30.

                   suta, gida                                                       október 1.-február utolsó napja 

 

 

 

 

 

                    Muflonkos

      muflonjuh, -jerke, -bárány

                              egész évben

        szeptember 1.-február utolsó napja

 

 

 

 

 

                  Vaddisznó

                               egész évben

 

 

 

 

 

Szikaszarvasbika, tehén, -ünő, -borjú

                szeptember 1.-december 31.

 

 

 

 

 

                      Zerge

                       Vadászati idény nélkül

Apróvadfajok

                   Mezei nyúl

                     október 1.-december 31.

 

 

 

 

 

                   Üregi nyúl

                      szeptember 1.-január 31.

 

 

 

 

 

 

                    Fácánkakas                                                   október 1.-február utolsó napja

                    Fácántyúk                                                               október 1.-január 31. 

 

 

 

 

 

                     Fogoly

                      október 1.-december 31.

 

 

 

 

 

                      Nyári lúd

                      október 1.-december 31.

 

 

 

 

 

                   Vetési lúd

                           október 1.-január 31.

                     Nagy lilik

                         október 1.-január 31.

 

 

 

 

 

 

                   Kanadai lúd

                         október 1.-január 31.

 

 

 

 

 

 

                     Nílusi lúd

                         október 1.-január 31.

 

 

 

 

 

 

                   Tőkés réce

                  augusztus 15.-január 31.

 

 

 

 

 

                Csörgő réce

                                     védett

 

 

 

 

 

                     Szárcsa

                     szeptember 1.-január 31.

 

 

 

 

 

                   Kerceréce

                                     védett

 

 

 

 

 

                Erdei szalonka

                        vadászati idény nélkül

                  Balkáni gerle

                    augusztus 15.-január 31.

 

 

 

 

 

                Örvös galamb

                    augusztus 15.-január 31.

 Egyéb apróvadfajok

 

 

 

 

 

 

                       Róka

                                 egész évben

 

 

 

 

 

               Pézsmapocok

                                 egész évben

 

 

 

 

 

                  Nyestkutya

                                egész évben

 

 

 

 

 

                 Mosómedve                                                                   egész évben

 

 

 

 

 

                   Házi görény

                 július 1.-február utolsó napja

 

 

 

 

 

                        Nyest

                             egész évben

 

 

 

 

 

                         Borz

                  július 1.-február utolsó napja

 

 

 

 

 

                   Aranysakál

                               egész évben

 

 

 

 

 

              Dolmányos varjú

                   július 1.-február utolsó napja

                       Szarka

               július 1.-február utolsó napja

 

 

 

 

 

                       Szajkó

               július 1.-február utolsó napja

 

A vadászati idény, ha annak kezdete vasárnapra vagy hétfőre esik, akkor kiterjed az azt megelőző egy, illetve kettő napra. Ha a vadászati idény vége péntekre vagy szombatra esik, akkor kiterjed az azt követő kettő, illetve egy napra is.

A fácántyúk az adott vadászati évben 2000 példány vegyes ivarú fácánt meghaladó kibocsátás esetében vadászható a vadászati hatóság külön engedélyével a vadászati idényben. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit és a hasznosítás mértéke, feltételei mellett a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét is.

Fogoly a vadászati idényben azokon a vadászterületeken vadászható, ahol az adott vadászati évben legalább 500 példány fogoly kibocsátása történt, a vadászati hatóság által a vad zárttéri tartásáról éskibocsátásáról adott engedélyben foglaltak szerint. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit, a hasznosítás mértékét, mely legfeljebb negyven százalék lehet, továbbá a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét.

Vaddisznó malacnak minősül a szaporulat 20 kg, süldőnek pedig 50 kg zsigerelt testtömegig. Vaddisznó kocának minősül az 50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó súlyú nőivarú vaddisznó.

Gímszarvasbikát, dámbikát, őzbakot, muflonkost és szikaszarvasbikát egészévben, mezei nyulat október 1-től január 15-ig, egyéb vadfaj egyedét, továbbá suta vadat az adott vadfajra vonatkozó vadászati idényben szabad élve befogni.

Gímszarvas esetében, az április 1. és június 30. közötti időszakra megállapított vadászati idény során borjúnak a gímszarvas előző évi szaporulatát kell tekinteni.

Apróvadas vadászterületeken a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó az apróvad szaporodási időszakában a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthető.

Az elejtett nyestkutyáról, mosómedvéről fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követő két munkanapig meg kell őrizni.

Nyári lúdból, vetési lúdból és nagy lilikből naponta, személyenként összesen legfeljebb hat darab ejthető el, melyből a nyári ludak száma nem lehet több kettőnél.

Tőkés récére augusztus 15-től augusztus 31-ig kizárólag húzáson és a vízparttól – azaz a vízzel borított terület és a szárazföld találkozásától – számított 50 méteren kívül szabad vadászni. Tőkés récéből és szárcsából naponta, személyenként összesen legfeljebb nyolc darab ejthető el. Tenyésztett tőkés réce tilalmi időben is napi terítékkorlátozás nélkül lőhető.

Az elejtett kanadai lúdról és nílusi lúdról fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követő két munkanapig meg kell őrizni.

A vadállomány védelme és a vad kímélete miatt vadászati idényre való tekintet nélkül haladéktalanul el kell ejteni a súlyosan beteg és mozgásképtelen, illetve a súlyosan sérült és életképtelen vadat. Az elejtést a vadász, illetve a kísérő köteles a vadászati naplóban „beteg” megjelöléssel rögzíteni, és haladéktalanul bejelenteni a jogosultnak. A jogosult köteles az állat-egészségügyi okból elejtett vadat vizsgálatra alkalmas módon az elejtés helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak bemutatni. A hatósági állatorvos az elejtés indokoltságáról külön jogszabály szerinti igazolást állít ki.